bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.04.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Ogłoszenie o drugim przetargu na samochód służbowy Lublin

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego zakładu poprawczego w Witkowie (kwiecień 2016)


Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26 sierpnia 2015

Kompleksowa dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do budynku Zakładu Poprawczego, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo


Zamówienie publiczne na roboty budowlane – znak sprawy AG.343.3.2015

Remont dachu budynku, renowacja elewacji budynku, montaż odstraszaczy oraz izolacja ścian piwnic budynku głównego Zakładu Poprawczego w Witkowie przy ul. Park Kościuszki 9.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej umowy z dnia 28 kwietnia 2015
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zał.  nr 1  – Projekt wykonawczy
Zał.  nr 2 -   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Zał.  nr 3 -   Przedmiar robót
Zał. nr 4 –   Formularz ofertowy
Zał. nr 5 –   Wykaz robót budowlanych
Zał. nr 6 –   Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia
Zał. nr 7 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 8 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
Zał. nr 9 – Wzór umowy
Zał. nr 10 – Wytyczne do harmonogramu prac realizacji całości przedmiotu zamówienia
Zał. nr 11 – Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 30.01.2015r.


"Wykonanie analizy biznesowej, projektu, implementacji i wdrożenia systemu informatycznego do zarządzania dokumentacją gromadzoną dla poszczególnych wychowanków Zakładu Poprawczego w Witkowie"


"Dostawa, montaż i uruchomienie wolnostojącego, zabudowanego agregatu prądotwórczego dla Zakładu poprawczego w Witkowie, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo"


"Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do Zakładu Poprawczego w Witkowie"

"Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty" 30 maja 2014
Opublikował: Andrzej Janka
Publikacja dnia: 02.04.2016
Podpisał: Główny Administrator
Dokument z dnia: 11.07.2013
Dokument oglądany razy: 5 513